top of page
Anchor 1
Untitled-5.png

סדנאות.

יערות מחדש + פרמקלצ'ר + חיים בר -קיימא + דבורים + יערות מזון + קומפוסט + אדמה בריאה + נביטה והתפשטות + גיזום + מזון + חווה לשולחן + שימור + תזונה + אנחנו עושים דברים מהנים + הישרדות ג'ונגל ושממה + שיקום אדמה + שיקום בית גידול + מים שחזור + זיהוי צמח + עוד

התפשטות צמחית + זרעים + ייחורים + התחדשות טבעית + מערכות אקולוגיות + סוגי אדמה + לוויה צמחית + אגרופורסטרי + ייעור בר -קיימא + גיוון מינים + ביו -צ'אר + טרה פרטה + השתלה וטרופיה צמחים גרעין + שליטה אורגנית + vermulture + ביוגז + יותר

תסיסה + קראוט + חמוצים + משקאות מוגזים טבעיים + קייפרס + קומבוצ'ס + הכנת גבינה + גבינה צמחונית + גבינה טבעונית + לחם ולחם GF + שיעורי בישול

בריאות טבעית + משתה עם מיץ + דיאטות גולמיות ותזונתיות + מזון טבעי + יצירה וחיפוי בר

מיומנויות בוש הג'ונגל + הישרדות במדבר + שימוש במאצ'טה + הכנת אש + שמירה על בטיחות מפני סכנה = מודעות + מעקב + קמפינג ויצירת מבנים + בישול בחוץ + השגת מים נקיים + תרופות אכילות ותרופות

+ הזמינו ריטריט בצום ...

+ סוף שבוע ומתנדבים מיוחדים ...

logo.final.guardian box.png
Untitled-6.png
bottom of page